Monday, August 25, 2014

Tại sao chúng ta phải tiếp tục vạch trần Hồ Chí Minh?

  Tại vì đảng CSVN vẫn tiếp tục giọng điệu "Đảng và nhân dân ta coi Di chúc của Hồ Chủ tịch là một tài sản vô giá, xứng đáng được xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa tinh thần của dân tộc bởi những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc ngày càng được khẳng định. Những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “công việc đối với con người”, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau... vẫn còn nguyên giá trị". 
   Đó là lời phát biểu của Nguyễn Thị Hoa Sinh vào ngày 16 tháng 8, 2014 vừa qua tại buổi gọi là "Hội thảo Khoa Học về Di chúc..." của Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hoa Sinh không phải là học sinh tiểu học, cũng không phải là một người dân cày sâu cuốc bẩm không có cơ hội tiếp cận internet. Bà ta là tiến sĩ, giám đốc Bảo tàng của Hồ tại thành phố bị cướp tên.

Họ vẫn tiếp tục xem những gì của Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, Trần Dân Tiên... là "tài sản vô giá, đỉnh cao giá trị, kho tàng văn hóa, vẫn còn nguyên giá trị..."

Họ vẫn tiếp tục tống vào miệng "nhân dân" những câu chữ "nhân dân ta coi..." để tùy tiện xem như đó là quan điểm của hơn 90 triệu người Việt Nam.

Chúng ta vẫn phải tiếp tục vì người đứng đầu nước Việt Nam là Trương Tấn Sang vẫn tiếp tục một điều bác, hai điều bác như là kinh điển để "dẫn dắt" (nắm đầu bằng búa và liềm) 90 triệu người trong bài viết mới nhất của ông ta ("Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân" .

Chúng ta vẫn phải tiếp tục vì những thành phần mang-thẻ-đảng-có-bằng-cấp, một mặt lên tiếng phê bình đảng hiện tại, mặt khác vẫn tuyên truyền, cổ xúy thần tượng Hồ Chí Minh như là một thiên tài, nhà đạo đức, người lãnh đạo lỗi lạc, vẫn để thủ phạm chính của mọi tội ác đổ xuống đầu người dân Việt từ ngày đảng cộng sản ra đời cho đến ngày hôm nay ngồi lên đầu mọi người từ già trẻ lớn bé với cái gọi là "cha già dân tộc".

Chúng ta vẫn phải tiếp tục vì chính tiền thuế của dân ta đã được sử dụng tùy tiện, vô tội vạ cho những chiến dịch "Học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" tốn kém và mị dân. Điển hình như lời phát biểu tại buổi hội thảo trên của một đảng viên cộng sản có bằng tiến sĩ khác là Nguyễn Bách Khoa: "Hơn 10 năm qua, Đảng đã chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặc dù đã có sự chuyển biến rõ nét ở nhiều nơi nhưng chưa đáp ứng được sự mong đợi của Đảng và nhân dân." Một lần nữa lại giọng điệu cả vú lấp miệng em "chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân"

Chúng ta vẫn phải tiếp tục vì không chấp nhận cho thế hệ trẻ thơ ngày nay vẫn phải bị nhồi sọ - không chỉ bởi báo đài - mà còn bởi chính những bậc phụ huynh vẫn tin theo lời những thành phần mang-thẻ-đảng-có-bằng-cấp về "thần tượng" Hồ Chí Minh.

Những thành phần mang-thẻ-đảng-có-bằng-cấp của đảng ấy, chỉ nội trong một buổi tổ chức hội thảo về di chúc của Hồ Chí Minh đã lập thành tích với "tổng cộng 164 bài tham luận của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở Trung ương, địa phương gửi tới Ban tổ chức hội thảo với những hướng tiếp cận và mức độ nghiên cứu khác nhau, nội dung tập trung vào các chủ đề: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc đổi mới tư duy về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; việc xây dựng hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội), với sự nghiệp trồng người; việc xây dựng đạo đức cách mạng; việc củng cố khối đại đoàn kết; việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay..."

Đó là chưa kể cả hệ thống báo đài, những cơ quan ngôn luận của đảng VÀ NHÂN DÂN, nhiều năm không ngừng dùng tiền thuế của dân để tuyên truyền cho "trí tuệ" và "đạo đức" Hồ Chí Minh.

Chúng ta vẫn phải tiếp tục vì ngay một số "nhà dân chủ", "chiến sĩ nhân quyền" vẫn tiếp tục diễn giải những ý niệm về tự do, nhân quyền, dân chủ bằng cách trích dẫn những "lời vàng, chữ ngọc" của Hồ Chí Minh - kẻ đã khai sinh ra đảng độc tài và thủ tiêu Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trên mọi lãnh vực sinh hoạt của người dân Việt Nam.

"Cái chìa khóa đơn giản nhất và dễ làm nhất mở ra cánh cửa tự do, tự do mà bấy lâu nay chúng ta lãng quên, là: mỗi người cùng tẩy chay dối trá. Mặc dù dối trá che giấu tất cả, mặc dù dối trá phủ lấy tất cả, nhưng tôi tuyệt không nhúng tay..." Aleksandr Solzhenitsyn
Do đó, Dân Làm Báo sẽ tiếp tục góp phần vào việc vạch trần bộ mặt thật của Hồ Chí Minh.