Sunday, February 15, 2015

Gian Trá trong sự Tuyên truyền của cộng sản VN.

chuyện xưa tích cũ!!!

{ "Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa củ TT Diệm , Lính Mỹ không tham chiến ở VN "

Giai đoạn Mỹ trực tiếp tham chiến (1964 - 1973)

Liền sau đó, một loạt các thất bại của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong Chiến tranh đặc biệt cho thấy chế độ Việt Nam Cộng hòa không thể đẩy lùi lực lượng vũ trang của quân Giải phóng ra khỏi miền Nam Việt Nam, dù đã được Mỹ viện trợ trên 1 tỷ USD mỗi năm (thời giá của năm 1960) và gần 23.000 cố vấn quân sự. Tình hình chính trị nội bộ Việt Nam Cộng hòa cũng lục đục, tổng thống Ngô Đình Diệm bị quân đảo chính giết chết, liền sau đó là 14 cuộc đảo chính quân sự khác chỉ sau một năm rưỡi. Sự kình chống nhau dữ dội của các tướng lĩnh khiến hệ thống chính trị và quân sự của Việt Nam Cộng hòa suy yếu. Bên cạnh đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tăng cường viện trợ hàng ngàn tấn vũ khí,[28] và hàng chục ngàn người cho lực lượng quân Giải phóng miền Nam.[29] Các khu Ấp chiến lược liên tiếp bị phá, quân đội Việt Nam Cộng hòa dần bị đẩy khỏi nhiều vùng nông thôn và phải lui về phòng ngự co cụm ở các vùng đô thị.
Tới năm 1964, trước việc chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày càng lâm vào thế yếu và có nguy cơ sụp đổ và nhất là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hỗ trợ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam về mọi mặt, Mỹ phải đề ra một chiến lược mới - Chiến tranh cục bộ. Mỹ sẽ trực tiếp đem quân viễn chinh tới Việt Nam để tham chiến, chấm dứt sự can thiệp hạn chế ở mức cung cấp viện trợ và cố vấn như trong các giai đoạn trước đó. (.wikipedia.org).}


**

Sự Thật Về Anh Hùng Lê Văn Tám - chỉ là chuyện hư cấu, không có thật*