Tuesday, February 17, 2015

Thảm Sát Mậu Thân 1968 - Tội ác tàn bạo man rợ của cộng sản Hà Nội hơn cả ISIS ngày nay