Friday, February 6, 2015

Ý Nghĩa Cùa Cờ Thành Thái – Cờ Dân Tộc– Cha ông của chúng ta ngày xưa, các cụ không giỏi kiến thực khoa học thực dụng nhưng các cụ là những nhà hiền triết thâm thuý và hiểu thấu đáo đạo lý dân tộc, đạo lý xây dựng xã hội .
   Theo triết gia Lương Kim Định và nhóm nghiên cứu của ông thì tổ tiên của chúng ta chính là những người đã khai sinh ra thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Kinh Dịch . Họ cũng chính là những người đã khai sinh ra Việt Nho , chính dòng nho gia và người Trung Quốc đã copy từ Việt Nho ra Bàng Nho đó là khổng nho . Nhưng vì 1000 năm bị cai trị ông cha phải tìm cách lược giản để có thể qua mắt nhà cầm quyền mà lưu truyền trong dân gian .
   Một truyện dân gian thâm thuý ẩn chứa nhiều nhất về quy luật , khái niệm xây dựng xã hội của ông cha ta đó là sự tích bánh chưng bánh giầy . Bánh giầy là trời , là Pháp Quyền, là Thiên Ý . Pháp quyền thì phải trong trắng , thuần khiết, thanh liêm và thanh tịnh như cái bánh giầy . Hình vuông là Cương Thổ , là Đại Đồng Quần Chúng , là Dân Quyền . Quần chúng thì phải no đầy, phong phú, phú túc , no nê , ngon lành . Tinh thần Việt Nho này từng lúc thăng trầm nhưng nhìn chung nó xuyên suốt nghìn năm phong kiến Việt cho đến đời Thành Thái . Là vị vua yêu nước ông không chấp nhận nô lệ nên mưu toan quật khởi chống Pháp . Trong sự chuẩn bị có điều quan trọng nhất . Tờ tuyên cáo , bản tuyên bố độc lập được ẩn dụ vẽ trong một lá cờ mà người học văn hoá Tây không bao giờ hiểu nổi . Cờ vàng ba sọc đỏ .
 

      Nó chính là kế thừa và phát huy tinh thần Việt Nho trong bánh chưng bánh giầy , bánh càn khôn . Ba gạch là quẻ Càn bên trên tượng cho Trời, cho Thiên Ý, Cho Pháp Quyền . Pháp Quyền thì vắt ngang đường chân trời và cao trùm tất cả, cao hơn tất cả mọi thế lực chính trị nhân gian . Pháp quyền thì phải minh bạch, thẳng thắn, rỏ ràng, đơn giản và để hiểu . Pháp quyền thì phải thắm đượm lòng dân , ba miền một lòng . Pháp Quyền thì phải yêu nước . Bên dưới là hình chữ nhật màu vàng . Hình chữ nhật là bánh chưng . là chữ điền chữ quốc , là cương thổ . Màu vàng ngũ hành thuộc thổ là khôn tạo nên sự cân bằng dung hoà âm dương của trời và đất của Pháp Quyền và Dân Quyền . Màu vàng được Phật Giáo chọn vì nó mang ý nghĩa đại chúng, đại đồng , dung chứa tất cả, cứu độ tất cả . Như vậy lá cờ này chính là cờ Càn – Khôn trên thuận ý trời dưới hợp lòng dân . Đồng thời nó là sự tuyên bố cương thổ độc lập tương tự như Bài Thơ Của Lý Thường Kiệt vậy . Đây là trời của chúng tôi và đất của chúng tôi . Đây là Pháp Quyền của chúng tôi và Dân Quyền của chúng tôi . 

   Trong khi đó lá cờ đỏ sao vàng HCM mang về từ Phúc Kiến nó tượng trưng điều gì ?
– Nếu màu đỏ là máu như CS nói thì miếng vàng bu vào là ruồi bu kiến đậu . Thớt có tanh tao ruồi đậu đến. Gan không mật mỡ kiến bò chi .
– Nếu đó là miếng thịt đỏ tươi thì vết vàng là nơi lở loét đau đớn góc cạnh .
– Nếu nó là lồng ngực đẫm máu thì vết vàng là dấu đạn bắn vỡ tung, tung toé
– Nếu đó là bầu trời thì đó là trời đêm leo lét một ngôi sao , máu me , u tối và ma quái .
 

Và hơn tất cả cờ đỏ sao vàng , lá bùa đó là của ngoại bang .
Đã đến lúc chúng ta phải trả những gì của dân tộc về cho dân tộc và những gì của Phúc Kiến về cho dân Phúc Kiến .
 

Thành Thái Hoàng Kỳ dựng núi sông
Càn Khôn trụ vững thế như rồng
Việt Nam đất nước trường lưu tiến
Rạng rở ngàn sau giống Lạc HồngQuốc Bảo Trần(facebook)