Friday, April 3, 2015

Từ Đoàn Kết đến Tự Do

Không thể có Tự Do nếu không Đoàn Kết!

Nhân sự kiện trăm ngàn công nhân tại Sài Gòn, Long An, Bình Dương... đình công trên quy lớn phản đối luật bảo hiểm xã hội vừa được quốc hội CSVN thông qua, mời tất cả các bạn xem lại bộ phim tài liệu lịch sử “Từ Đoàn Kết đến Tự Do” nói về diễn biến cuộc cách mạng đánh đổ chế độ độc tài Cộng Sản tại Ba Lan và vai trò của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan.

   Bộ phim được Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam - tổ chức thành viên của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do (Lao Động Việt) dịch sang tiếng Việt. Phim được lồng tiếng bởi bà Ca Dao và ông Trần Ngọc Thành.