Monday, May 18, 2015

Gửi thằng bạn Dư Luận ViênMày bảo ai phản động?
hả thằng cộng sản kia
dư lợn viên mồm rộng
ngậm máu phun người kìa
Phản là phản bác lại?
những điều nghe chói tai
những việc làm gai mắt
của độc đảng bất tài

Động là tao động đến?
cái thằng Hồ tặc dâm
cớ sao mày lớn tiếng
chửi tao là mày đần

Ừ thì tao phản động?
phản động cũng chẳng sao
miễn rằng tao cứ sống
với cái đầu ngẩn cao

Tao không thể ngoảnh mặt
khi tổ quốc lâm nguy
ngồi yên chờ nước mất
giặc đã chiếm biên thùy

Phùng Quang Thanh rụt cổ
bắt tay giặc xâm lăng
phùng mang mắt tô hố
cướp đất của dân lành

Nhìn lũ hèn cộng sản
nhu nhược trước giặc Tàu
thử hỏi mày bênh đảng
mày ngu nên tao đau

Đến thời internet
đừng bốc phét mày ơi
dân tộc này chán ghét
lũ cộng sản lắm rồi

Mày cứ theo cộng sản
miễn đứng về phía dân
còn đứng về phía đảng
cả nước nói mày đần

Hôm rồi họp mặt lớp
mày thấy hết bạn bè
toàn đứa nghèo khổ cực
chửi đảng mày đã nghe

Thôi mày cứ suy nghĩ
đảng sắp chết đến nơi
bởi một thời chi kỷ
tao chỉ khuyên mấy lời

15/05/2015