Thursday, June 11, 2015

Là người Việt Nam!


Anh nói anh là người Việt Nam!
Bởi vì tổ tiên, ông bà, cha mẹ anh là người Việt Nam
Anh nói anh là người Việt Nam
Bởi vì anh sinh tại Việt Nam, tóc đen, máu đỏ, da vàng
Anh nói anh là người Việt Nam
Bởi vì anh nói tiếng Việt Nam
Vân...vân...và...vân...vân...
Không đúng, xin anh đừng nói thế!
Là người Việt Nam làm sao anh có thể
Sống vô tư trên nỗi khổ của dân mình
Cúi đầu, ngậm miệng làm thinh
Khi đất nước bị giặc Tàu lấn chiếm.

Là người Việt Nam tại sao anh không lên tiếng
Khi dân mình bị tước mất tự do
Sống cuộc đời chỉ biết có xin cho
Từ những kẻ đã từng rêu rao tự do là quý nhất.
Là người Việt Nam tại sao anh không nhìn ra sự thật
Mà nghe lời ru ngủ của bọn tà gian
Đảng ta xây một xã hội thiên đàng...
Bằng bạo lực, bất công và nghèo đói?!

Là người Việt Nam tại sao anh không hỏi
Quyền của mình, quyền của dân đảng nhốt vào đâu
Đảng lãnh đạo do ai cử, ai bầu
Mà vỗ ngực tự xưng vạn lần hơn - dân chủ.

Là người Việt Nam tại sao anh đắp mền nằm ngủ
Khi núi sông đang réo gọi lên đường
Khi nhân dân đang hiến cả máu xương
Cả cuộc sống để tìm đường cứu quốc.

Là người Việt Nam tại sao anh không biết nhục
Khi cúi đầu tuân phục bọn vong nô
Đảng cọng sản Việt Nam, bầy con bầy cháu "bác Hồ"
Đang bán nước cho Tàu với mưu đồ làm thái thú.

Là người Việt Nam lòng dạ nào anh vui thú
Trước cảnh dân oan ăn ngủ khắp lề đường
Mất nhà, mất đất, mất của, mất ruộng vườn
Mất tất cả vì bọn bất lương cọng sản.

Là người Việt Nam tại sao anh vô cảm
Thản nhiên nhìn đảng đàn áp nhân dân
Nhìn những người vì yêu nước quên thân
Đang gánh chịu cảnh lao tù xiềng xích.

Là người Việt Nam làm sao anh giải thích
Thái độ của mình với tổ quốc, tiền nhân
Sống môt đời chỉ biết có bản thân
Làm gì có quốc gia và dân tộc.

Là người Việt Nam tại sao anh theo đảng
Theo "Bác Hồ" để bán nước Việt Nam
Đưa dân mình đến chổ nước mất nhà tan
Làm nô lệ cho ngoại ban Tàu cọng.

10/06/2015Lê Dủ Chân (Danlambaovn)