Tuesday, August 4, 2015

HÃY NẮM TAY NHAU MÀ ÐỨNG DẬY !Hãy nắm tay nhau mà đứng dậy !
đồng bào ơi chờ đợi lâu rồi
bốn mươi năm sống đời nô lệ
non nước điêu tàn, nát tả tơi
hãy đứng lên đi, nòi giống Việt

đừng làm tủi nhục cháu con Rồng
người đâu có phải là trâu ngựa
cúi mặt, gục đầu trước bất công

hãy bẻ cùm gông đang xiết họng
đập tan bạo lực lũ cuồng điên
tự do đừng đợi "xin mà có"
khi Mỹ “ cụp đuôi “ bợ cộng quyền

Hãy đứng lên đi, dành độc lập !
Bao đời sống chết với toàn dân
giặc Hồ triệu đứa đang xâu xé
dành máu xương người để kiếm ăn

hãy cứu sơn hà đang hấp hối
biên cương, biển đảo bán cho Tàu
thảm thương gái Việt đang tơi tả
làm vợ muôn phương, tủi má đào

Hãy vứt thù riêng vào đáy huyệt
hãy dành tất cả cho quê hương
hãy vì dân tộc đang rên xiết
sống kiếp cỏ cây giữa đoạn trường

hãy góp hồn tim làm ánh đuốc
hãy đem chữ nghĩa biến thành gươm
lửa thiêng sẽ đốt đảng thành bụi
gươm diệt tham ô, dẹp bạo tàn

hãy quyết tâm lên người nước Việt
tự mình tháo gỡ để mà đi
Bắc Phi, Miến Điện, Hồng Kông đó !
dành lại tự do, chết sá gì ?

ai khổ hơn ta : dòng giống Việt ?
đứng lên đi mà cứu thân mình
chẳng thà gục ngã, đòi quyền sống
người khác cỏ cây, biết nhục vinh !

hãy nắm tay nhau mà đứng dậy !
triệu người chen bước, sánh vai nhau
thù nhà nợ nước nay là lúc
diệt đảng “ việt gian “ cứu đồng bào


Từ Xóm Cồn Ha Uy Di
Tháng 8-2015

Mường giang