Saturday, January 30, 2016

SV Việt Nam Công Khai Từ Bỏ Đảng
Tôi tên là Tạ Phạm Quang Minh Sinh ngày 09-06-1995 Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
     Tôi từng Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đi theo lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng từ năm 2014,tôi đã quyết định từ bỏ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa để đi theo Chính nghĩa Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vì tôi nhận thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa – Republic of Vietnam là một quốc gia tư bản chủ nghĩa phồn vinh,thịnh vượng,tự do,dân chủ,nhân quyền và hạnh phúc !!!

Tạ Phạm Quang Minh(facebook)