Sunday, February 28, 2016

HÃY GẮNG SỐNG LẤY 20 NĂM NỮA MÀ ĂN MIẾNG BÁNH VẼ 18.000 USD/NGƯỜI/NĂM!!!ảnh-Tìm mãi trong cuộc báo cáo quan trọng này chỉ thấy đơn độc một anh Vũ Đức Dam!

   Chú ý! chú ý!Đây không phải là nghị quyết tung ương đoảng XII đang đi vào cuộc sống! Đây cũng chẳng phải là “kế hoạch nhà lước” 5. 10, 15, 20 năm gì xất! Nghĩa là nó chẳng có ai, có gì bảo đảm cho giấc mơ của một xã hội :”không chịu tiến lên” này…Nó chỉ được trích trong
     “Báo cáo Việt Nam 2035:


 Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”, công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế chính trị gia VN cùng Ngân Hàng Thế Giới được công bố ngày 23/2/2016 tại Hà Nội.Có mặt chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yon Lim ,và một đại diện “to nhất và duy nhất ” của chính quyền: Phó thủ tướng Vũ đức Đam,-Bộ trưởng Bùi Quang Vinh,người trung ủy (cũ) nổi tiếng… “đại suy thoái” mà chưa bị ông Tổng “xử lý” với câu nói như sấm rền phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê; “Chủ nghĩa xã hội có đâu mà cứ mất công đi tim”, một lần nữa, nhân có dịp được báo cáo về tương lai dân Việt Nam sẽ… “cực kỳ tươi sáng nếu”…lại có dịp (có lẽ là cuối cùng) khoét vào cái bất cập của thể chế suốt 30 năm “đổi mới”mà càng đổi càng đứng nguyên, thậm chí thụt lùi! 
   Ông nói:”….Đầu thế kỷ 19,VN đã có quy mô kinh tế gấp 1,5 Thái-Lan, thu nhập bình quân bằng mức trung bình thế giới! Vậy mà năm 2014, thu nhập bình quân của VN chỉ bằng 1/3 Thái-Lan!…bằng 1/5Malaixia Về lý ro các nhà nãnh đạo hay viện dẫn cho sự kém cạnh này là “do 30 năm chiến tranh” thì ông thẳng thừng bác bỏ: “VN đã có 40 năm hòa bình. Nó tương đương thời gian mà Hàn Quốc, Nhật Bản cần để từ nghèo nàn thành nước công nghiệp phát triển….”Rồi ông đọc lên cái tài liệu “có cánh”: :”20 năm sau thu nhập bình quân sẽ là….18.000.000USD/năm/người”…
    .NHƯNG Với điều kiện: “Cách lựa chọn duy nhất là… CẢI CÁCH!. Nếu không, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, nguy cơ tụt hậu xa hơn và rơi vào bẫy thu nhập trung bình là không tránh khỏi!”CẢI CÁCH, THAY ĐỔI CƠ CHẾ theo ông Vinh lần này trong báo cáo có rõ ràng hơn, tuy còn hơi tí chút “tế nhị” vì chẳng lẽ báo cáo có tính chất khách quan của một Ngân Hàng Thế Giới uy tín và một số cán bộ suy thoái của VN lại nói toẹt ra là :HÃY BỎ CÁI ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VU VƠ VÀ ĐẦY MÂU THUẪN ĐI…Rồi ông Vinh tiếp tục nhấn mạnh:
.”Báo cáo khẳng định rằng khát vọng của người VN là có một xã hội thịnh vượng, nền kinh tế thị trường được dẫn dắt bởi khu vực tư nhân PHẢI ĐÓNG GÓP TỐI THIỂU 80% GDP!’
 

Có nghĩa là :CÒN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ NGHĨA THÌ…CÁI BÁNH VẼ SẼ MÃI MÃI CHỈ LÀ… CÁI BÁNH VẼ!

Tô Hải(facebook)