Thursday, February 4, 2016

Một vài hình ảnh tội ác của Việt cộng đã gây ra tại Sài gòn, Chợ lớn trong Tết Mậu Thân, 1968

 


Cholon 1968