Thursday, May 12, 2016

Ca sĩ Lâm Ngân Mai: Mọi người hãy làm như tôi!Ca sĩ Lâm Ngân Mai - Chánh quyền không cho tôi đi biểu tình tập thể tôi sẽ đơn độc đi khắp phố và các nơi có cộng đồng đông người phản đối theo cách tôi có! Tôi sẽ đi đến nơi có các bạn quốc tế bày tỏ tôi yêu cá, tôi NO FORMOSA, tôi sẽ bày tỏ một cách điên cuồng cho cộng đồng thắc mắc vì sao mặt tôi có cá và NO FORMOSA!? 

Tôi sẽ đi mọi lúc mọi nơi khi tôi ăn, uống, làm việc, rảnh là tôi lại đi trình gương mặt có cá và NO FORMOSA khắp bước chân tôi đi trên mảnh đất Sài Gòn này! 

Tôi cần cá, cần biển sạch, cần chánh quyền sạch và minh bạch cho dân mọi điều! 

NO FORMOSA!

Video tôi kêu gọi mọi người hãy như tôi!