Wednesday, June 29, 2016

Cả Nhà chúng tôi cướp chính quyền cho các ông, giờ các ông Ăn cướp đất của chúng tôi!

Người dân Phường Mễ Trì quá mạnh mẽ và quá hiểu biết pháp luật. Họ đã áp đảo các cán bộ phường (ông Vững) ngồi im re lắng nghe.
Một phần cũng là do những người dân này là con cháu cộng sản đời đầu - những người cướp chính quyền ngày xưa để xây chính quyền hôm nay. Đây cũng là điều đau xót cho nhiều người hiện nay.)
PHƯỜNG MỄ TRÌ NAM TỪ LIÊM HÀ NỘI. VỚI Ý ĐỒ CƯỚP ĐẤT BỊ DÂN CHỬI NHƯ con Tó.
Cả đời xương máu của dân mà chúng định cướp với giá đền bù rẻ mạt .
Ai cũng như bác Long này thì đâu đến nỗi phải hèn hạ câm lặng như bao nhiêu người khi đối mặt với cơ quan công quyền.