Thursday, July 14, 2016

ĐẢNG CSVN MỚI LÀ PHẢN ĐỘNGLòng dân là mệnh nước, ý dân là ý trời, nhà nước hà hiếp, khủng bố dân là nhà nước suy đồi, thối nát, là ngược lại ý trời, một nhà nước sắp tiêu vong….!
Một quốc gia thái bình thịnh trị, thì guồng máy nhà nước đó ,phải biết lo cho dân cơm no áo ấm, lo cho dân từng miếng cơm, giấc ngủ,…thuận lòng dân là thuận lòng trời, đất nước đó mới an bình thịnh trị, quốc gia đómới được trường tồn….!
   Hiện trạng Việt Nam hôm nay, cộng đảng ngoài khủng bố,láo lường, cướp bóc của cải tài sản của người dân, dồn ép người dân vào bước đường cùng, bằng cách cướp đất, cướp nhà, phá tan tông miếu, người chết cũng bị đào mồ bới mã, gây cảnh tương tàn cho người dân, tiếng oán than đã thấu trời xanh, đó là một nhà nước ,khủng bố, tội ác…! người dân không được AN CƯ LẠC NGHIỆP, không phải là nghịch thiên ý hay sao…? một guồng máy cầm quyển như cộng đảng, sớm muộn ắt sẽ tiêu vong….!
Không có dân thì không có nước, “quan nhất thời ,dân vạn đại”….! những cống hiến của người dân cho quốc gia không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, sự sống còn của một quốc gia dân tộc là tùy thuôc vào dân, người dân cần có được cuộc sống an bình mới mong đóng góp công sức cho quốc gia dân tộc….!
Cộng đảng đã gây ra bao nhiêu bất công, bóc lột, khủng bố, cướp giựt, tham nhũng, chụp mũ người dân vô tội, hơn tám mươi năm qua, TỘI ÁC đến ngọn cây cộng cỏ cũng oán hờn….!
Nghịch lòng dân, tức nghịch lại tự nhiên của vũ trụ, gây nợ máu với dân tức là gây thêm tội ác, tập đoàn cộng sản là gian đảng, csvn mới thật là LŨ PHẢN ĐỘNG,
Biển đảo đã không còn, còn đâu “rừng vàng biển bạc”, vì tương lai con cháu, vì sự sống còn của dân tộc, người dân XUỐNG ĐƯỜNG, chống đối tàu cộng, nhưng gian đảng bán nước csvn, đã thẳng tay đàn áp, khủng bố, MÁU đã chảy trên khắp mọi miền đất nước, đó là triệu chứng của một chế độ sắp tiêu vong….!
Giặc cướp biển ngày càng lộng hành trên biển mẹ quê hương, máu ngư dân nhuộm đỏ biển đông, nhưng LŨ PHẢN ĐỘNG, vẫn ngồi im khớp mõm, tên tướng hán gian nguyễn chí vịnh còn quỳ gối cám ơn giặc cướp tàu cộng…!, sự kiện Formosa đã đi vào quên lãng, tên đảng trưởng nguyễn lú trong vẫn trốn chui trốn nhủi trong quần chúng nhân dân….! chúng nó ngày càng lộ rỏ bản chất HÈN NHƯỢC, BÁN NƯỚC….!
Hỡi đồng bào cả nước, cộng đảng mới đúng là PHẢN ĐỘNG, hỡi những ai mang dòng máu TIÊN RỒNG, hãy vì sự sống còn của quốc gia dân tộc, xin hãy nhìn vào hiện trạng quê hương, đất nước, hỡi sĩ phu trí thức, hãy nhắc nhở nhau, dùng trái tim,chính khí mà chống lại cường quyền, “dùng chính nghĩa để thắng hung tàn” toàn dân hãy đồng lòng đứng lên, lật đổ BẠO QUYỀN PHẢN ĐỘNG,csvn, hãy dùng BẠO ĐỘNG, để chống lại khủng bố, hãy dẹp bỏ sợ hãi, máu ta đổ cho đời sau đứng dậy làm người…..!
 

“Nam quốc sơn hà nam đế cư
tiệt nhiên định phận tại thiên thư
như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Lý Thường Kiệt
 

Máu xương tiền nhân đổ xuống, cho giống nòi dân tộc, sống còn đến hôm nay, chúng ta không thể để cho lũ HÁN GIAN PHẢN ĐỘNG hai tay dâng TỔ QUỐC cho lũ giặc tàu kia đàn áp xé nát quê hương….!!!

Làn Việt Kiếm

Huyết Hoa Houston(facebook)