Friday, July 15, 2016

Cảm nghĩ 2: Mọi người bán nước cho Formosa chỉ với 500 triệu thôi ư?