Tuesday, August 1, 2017

LỊCH SỬ NHẮC

65t (1)
                     (Nhân đọc "Sáu lãnh đạo tàn bạo khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại" mà không thấy tên sát nhân họ Hồ nên tức cảnh làm bài này).
** 

Lịch sử nhắc cho lòng dân ghi khắc

Rằng ai công, ai tội ai hèn?
Mỗi đớn đau ta tìm ra chân lý
Trả bác về với bác ngu si
Cải cách ruộng ...bao dân về với đất*
Cho thoả lòng hoàng đế Trung Hoa
Công hàm kia dâng đảo cho tàu(**)
Tội ác ấy nghìn năm sau còn hoạ
Trong đau khổ vẫn vọng vang tiếng thét:
"Tiến lên toàn thắng ắt về ta"
Cả dân tộc trong khốn cùng, tàn phá
"Toàn thắng" với anh em, toàn thua với kẻ thù

48 năm rồi ngày bác ra đi
Triệu con dân trong đói nghèo, tội lỗi
Tư tưởng bác bốc mùi hôi thối
Trói lương tâm người Việt đến bao đời?

Người ghét sự xa hoa, nhưng chính người là sự lãng phí
Dân đau thương sao bác vẫn cười
Bán biển, đảo, rước nhục cho Tổ Quốc
Nỗi đau này con cháu phải ghi

Bác thèm khát ngai vàng quyền lợi
Xé dân tộc thành những kẻ lạ xa
Con cháu vua Hùng không nhận mặt nhau
Thằng dốt ngồi lên đầu trị thằng giỏi
Xé Tổ quốc thành hai nòi giống khác
Hai mảng quê hương cách biệt cả hai đầu.

Cây liền cành bỗng một cành lìa cội
Cành còn lại trong đói khát khôn nguôi
Đảng cậy nhà tù, chước hiểm mưu sâu
Dân giẫy giụa làm sao trong lưỡi búa?
Gậy chính sách trong tay đảng múa
Dồn dân về trong bão lũ, tai ương

Cuộc sống đảng lên; cuộc đời dân xuống
Nỗi đau dân nước mãi chẳng mờ
Lịch sử nhắc cho lòng dân ghi nhớ
Rằng Bác ngu, đảng ác, dân khờ...
------------------------------
Không con con số xác thực nhưng cả trăm nghìn người đã chết oan uổng trong cải cách ruộng đất dưới sự chỉ đạo của cha già dân tộc
Công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng ký dâng đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa cho Tàu cộng

FB.Trần Khải Thanh Thủy.