Tuesday, June 5, 2018

Tô Định đã đứng trước cửa nhà!

Không thể nói chuyện luật pháp với đám vô pháp luật!
Từ nguyên thủy Đảng CSVN là một đảng cướp, từ cướp chính quyền đến cướp của giết người.
Không ai đi nói chuyện pháp luật với kẻ cướp.

Ai còn ngờ vực thì cứ xem lịch sử Đảng và nhớ lại tất cả những phiên toà CSVN xử những nhà hoạt động dân chủ yêu nước gần đây thì rõ ngay.
-
Bảo là dân có quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu nhưng chúng bịt miệng Cha Lý giữa toà.
Bảo là xử công khai nhưng chúng không cho bất cứ ai tham dự, kể cha cho mẹ, vợ chồng, thân nhân của bị cáo và chặn, đánh đập những ai mon men tới tham dự.
Bảo là bị cáo có quyền biện hộ nhưng chúng không cho chọn luật sư và không cho luật sư nói.
Đã bao năm nay chúng cướp của, giết người. “Cải Cách Ruộng Đất” để cướp của, “Thảm sát Mậu Thân 1968” và “Tù Cải Tạo” để giết người. Người dân vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Chúng gọi người trong nước là “tay sai của Mỹ Ngụy”. Người bỏ nước chúng gọi là “Đĩ điếm”. Chẳng lẽ ngày nay chúng mở “đặc khu” để mang hạnh phúc lại cho “Mỹ Ngụy và đĩ điếm”?
Mấy đời bánh đúc có xương?
         Mấy đời giặc cướp có thương dân mình?
Giặc Tàu giết ngư dân của ta ngoài biển xa chúng không dám can ngăn. Lần này chúng mang giặc khác nào rước cọp vào nhà mai này nó cắn cho chẳng lẽ mang gan sứa ra mà can thiệp!
Ngày hôm nay chúng đang tâm bán nước cho giặc Tàu thì liệu người dân còn có thể cắn răng chịu đựng được nữa hay không?
Hơn ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, nhờ Tổ Tiên anh hùng mà còn thoát ra được, người dân Việt phải hiểu “bị đô hộ” là thế nào. Ai cũng hiểu cả, chỉ trừ những kẻ tham lợi đến tối mắt mới quên đi bài học Tào Tháo (là Tàu đấy!), những kẻ nào phản chủ (ở đây là bán nước) giúp Tào Tháo thì đều bị Tào Tháo giết sạch sau khi đã chiếm được thành.
Chỉ còn vài ngày nữa là Đảng Cướp bấm nút bán nước mời Tô Định vào nhà.Tô Định đã đứng trước cửa nhà rồi!
Liệu đồng bào có mau đứng đậy để tự cứu mình hay không?
Hoàng Trường
(chantroimoimedia)

No comments:

Post a Comment