Monday, June 4, 2018

Khẩn cấp gởi về đồng bào Việt Nam, mọi giới và mọi tuổi....

....... Cầu mong Qúi Vị, ai còn xót Việt Nam, xin tiếp tay giúp gởi đến đồng bào. Xin vô vàn cảm tạ.


NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY

Việt Nam cộng đã bán rồi
Đảng gian ác thế, ta ngồi nhìn ư? 
Đứng lên, chỉ mặt quốc thù
Cùng nhau đòi lại cơ đồ của ta ! 
Việt Nam một dải sơn hà
Máu xương bao thuở ông cha đắp bồ
Ta không cho phép lũ người
Dã tâm phản quốc phá tơi sơn hà ! 
Việt Nam là của dân ta
Không là của đảng, chớ mà to gan!
Đứng lên, toàn quốc Việt Nam !!! 
Cộng nô cướp nước để làm của riêng
Chín chín năm cắt ba miền
"Đặc Khu Kinh Tế" giao nguyên cho Tàu
Cho thuê là để bắt đầu
Dự trình xắp xếp bàn giao sơn hà
Dân ta chín chục triệu mà
Chỉ cần một triệu yêu nhà Việt Nam
Đứng lên, việc phải ta làm
Thì năm triệu cộng vỡ tan một ngày! 
Còn ta cúi mặt khoanh tay
Thì ta sẽ bị cộng đày, Tàu thiêu
Thời gian ta chẳng còn nhiều
Ta không tự cứu, ai liều cứu ta ?! 
Đã bao cơ hội đi qua
Vì ta nhu nhược, vì ta yếu hèn
Dựa người, ỷ lại đã quen
Nên ta để cộng làm đen cuộc đời !
Nay ta phải đứng lên thôi
Đây cơ hội cuối, đây thời đổi thay
Nếu ta bỏ dịp may này
Ngàn năm đất nước trong tay giặc Tàu !!! 
Quê hương chìm đáy biển sâu
Tương lai con cháu đỏ ngầu lệ nô
Và ta mất trắng cơ đồ
Cúi đầu vâng lệnh Hán - Hồ, nhục không ???
 
Ngô Minh Hằng
………

HẬN MẤT NƯỚC
G iặc cộng cho người mướn núi song
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
Nghe tin, trong nước đều cay dạ
Thấy chuyện, ngoài biên thảy đắng lòng
Chín chín năm Tàu vui chủ đất
Ngàn đời dân Việt nhục cùm gông
Tung tiền, chệt chiếm luôn rừng biển
Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng
Đồng bào ! Nước mất, đừng mê nữa!!! 
Dân tộc ! Nhà tan, có tỉnh không??? 
Vùng dậy đòi về ngay tổ quốc ! 
Tiến lên đập nát hết xiềng gông ! 
Quê vào tay chệt là quê sẽ
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng !!!
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng…
Hỡi nòi Hồng Lạc, giống Tiên Long
Hãy thương tổ quốc đau từng khúc
Và xót quê hương lệ vạn dòng…
Mướn đất bọn Tàu xây thuộc địa
Bán rừng lũ đảng hưởng tiền nong
Chỉ dân tộc Việt là điêu đứng
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!! 
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!! 
Nhục mình, hận tủi cả non sông
Âm mưu thuê đất mà suông sẻ
Công việc bàn giao đúng dự phòng ! 
Tàu chức chủ quyền ngôi thống trị
Ta đời nô lệ phận cùm gông ! 
Đặc khu kinh tế: trò lừa bịp
Cộng bán quê rồi có biết không ! 
Cộng bán quê rồi có biết không ! 
Hỡi ai thấy hận, thấy đau lòng
Thì xin đứng dậy châm mồi lửa
Và hãy vùng lên nổi trống đồng
Đừng mãi yếu hèn nhìn phản tặc 
Mà cùng dũng cảm cứu non sông ! 
Kìa gươngTây Tạng Tân Cương đó
Thêm nhục thân danh, hổ giống dòng !!!
 
Ngô Minh Hằng
 

No comments:

Post a Comment