Monday, June 4, 2018

XUỐNG ĐƯỜNG THAM GIA BIỂU TÌNH

toi-do-dt-702x336
   Người dân Việt Nam xuống đường tham gia biểu tình là bổn phận thiêng liêng của Người-công-dân Việt Nam; hầu chống cái gọi là “Quốc hội” bù nhìn của đảng cộng sản Ba Đình tại Việt Nam, thuộc Bộ phận Ngoại tộc (Tàu). Nói chung là một thời đen tối nhất của lịch sử Việt Nam qua dòng máu vọng ngoại dẫn đến đại họa cho cuộc xâm lăng không tiếng súng của Tàu từ sau “Hội nghị Thành đô” (1990).
Hãy nhìn Hoàng - Trường Sa và các địa thế hiểm yếu hiện tại mà “Quốc hội” bù nhìn đa phần thì không hiểu gì hay nắm vững đâu là chủ quyền quốc gia thì rất nguy hiểm. Chưa nói là sự nguy hiểm khác cùa cs sau 43 năm, biến nền độc lập lãnh thổ không còn trong tầm giá trị đối với chủ quyền quốc gia nữa. Chẳng hạn, bán đất, cho thuê như Vũng Áng và Tây Nguyên. Và cướp đất, lấy nhà của dân để bán, cho việc xậy cất cơ sở thuong mại, v.v…
   Điểm quan trọng hơn nữa, là nền giáo dục đã biến thành nơi dạy cho biết chữ, biết đọc sử “đảng”-  trừ ngoại lệ - thì sự phát triển đất nước hoàn toàn tê liệt. Vậy, ai lo phần triển đất nước, có phải ngoại bang chính là Tàu không?
    Trở lại, ba khu vực hiểm yếu như trên bản đồ làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Vậy, việc an ninh quốc phòng không xem là quan trọng nữa Vậy việc xâm lăng không tiếng súng là cơ hội dễ dàng chiếm đất nước Việt Nam
Những dòng trên, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình mời hết thảy thân sơ xa gần trên diễn đàn Facebook hưởng ứng và phổ biến rộng rất cần thiết cho toàn dân Việt Nam.

Trân trọng
31/05/2018

FB. Nhat Tam Huynh

No comments:

Post a Comment