Friday, January 18, 2013

Tiếng kêu đầu năm của Ếch


Bây giờ không thiếu gạo (1)
mình viện trợ nước ngoài (2)
để các cháu ăn khoai
ăn bắp là có tội

Lời thủ tướng vừa nói
nghe sao đến lạ lùng
nếu không phải bị khùng
thì ngày xưa té giếng

Ai giữ quyền pháp hiến
đẩy dân đến khổ đau
dân nghèo phải ăn rau
đảng sang giầu còn cướp

đảng hở ra là đớp
giống hệt loài cá tra
làm những truyện xấu xa
xuất khẩu dân làm điếm

Ngày mai họp tự kiểm
là đảng ta lại phê
trên bảo dưới không nghe
đổ thừa cho cơ chế

Còn dân ta vẫn thế
vẫn gặm bắp ăn khoai
đảng ta vốn quái thai
nên dân ta nghèo mãi

Bạn cùng tôi đứng dậy
phải cứu lấy dân mình
trước nguy cơ Ba Đình
biến dân ta thành Hán
Cù Huy Hà Bảo (Danlambao)