Thursday, September 26, 2013

Sưu tầm và So sánh.

              Lãnh đạo Đảng csVN : 
                        
 Tàn ác , ngu ngơ , &;kém ngoại ngữ


Hồ chí Minh    Phỏng vấn mà sao lại cầm giấy đọc , thì đâu phải là phỏng vấn !!??
 mà đọc thì lại có vẻ không thông suốt..người Việt hay Tầu đây ???

 

Thủ Tướng Phan văn Khải  với tờ giấy đọc bài cầm sẵn trong  tay.

 Phat bieu cua Tong thong My Bush va Thu tuong Phan Van Khai sau cuoc gap tai Nha Trang

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: chém gió , nói năng không suy nghĩ.
..
 

Chủ tịch Trương Tấn Sang :không dám nhìn thẳng kẻ đối thoại , 
lưng sẵn sàng cong xuống để quỳ lậy ngoại bang.

 .

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : Trình độ học vấn  bổ túc cấp 3 ,
ngu ngơ như thưở mới  ra từ "rừng ",
 Headphone thì đeo ngược ,bảng tên thì bị chơi xỏ, mà không biết , đúng là..s..sh...!!

   

 *****
             VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm
 
  

Tổng Thống Nguyễn văn Thiêu

  

**
   

Nhà đấu tranh Dân Chủ nước Burma 

President Obama's Trip to Burma (Myanmar): Aung San Suu


 Kyi