Wednesday, September 7, 2016

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam kêu gọi dư luận chung tay khởi kiện Formosa về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài phát biểu trong video được xem như một cáo trạng đanh thép tố cáo chế độ CSVN vì hành vi bao che và tiếp tay cho Formosa.
 


No comments:

Post a Comment